CZ DE EN

Jak se k nám dostat?

Autem z Prahy/Ústí nad Labem

Do Děčína přijedete po Ústecké ulici, po té pokračujete kolem OD Tesco, přes kruhový objezd, 2 výjezd, na Nový most. Po něm pokračujte směr Liberec a sjeďte prvním výjezdem směrem na Litoměřice. Na kruhovém objezdu u čerpací stanice ÖMV vyjedete 3. výjezdem směrem na Litoměřice a poté druhou obočkou vpravo do ulice Rytířská. Na jejím konci u dětského hřiště už jen doprava a po 200 m jste v cyklostopu.

 

Autem z Liberce nebo České Lípy

Po příjezdu do Děčína se napojíte na Nový most, směr Ústí nad Labem/Teplice. Potom z mostu hned první odbočkou doprava sjedete směr centrum, na kruhovém objezdu se dáte 1. výjezdem doprava a potom druhou odbočkou doprava do ulice Rytířská. Na jejím konci doprava, rovně asi 200 metrů a jste u nás.

 

Autem z Bad Schandau

Do Děčína přijíždíte po Loubské ulici. Na první křižovatce zahněte doprava do ulice Čsl. armády, pak hned doleva do ulice 28. řijna. Dostanete se na kruhový objezd, na něm 3. výjezdem do Pohraniční. Pokračujte po stejné silnici na další kruhový objezd. Na něm jeďte 1. výjezdem do ulice 2. polské armády a rovně až k dalšímu kruhovému objezdu u čerpací stanice ÖMV. Na něm jeďte 2. výjezdem směr Litoměřice a pak druhou odbočkou vpravo do ulice Rytířská. Na jejím konci u dětského hřiště se dejte doprava a asi po 200 m jste na místě.

 

Autem z Drážďan/Teplic

Sjeďte z dálnice A17/D8 výjezdem číslo 80 směr Libouchec a dále směrem na Děčín. Po vjezdu do Děčína pokračujte po Teplické ulici a dál přes ulici Pivovarská na Liberec. Na Novém mostě sjeďte prvním výjezdem smer Litoměřice. Na kruhovém objezdu u čerpací stanice ÖMV vyjedete třetím výjezdem směr Litoměřice a poté druhou odbočkou vpravo do ulice Rytiřská. Na jejím konci u dětského hřistě už jen doprava a po 200 m jste u nás.

 

Vlakem a pěšky

Po příjezdu do Děčína vlakem na hlavní nádraží projděte podchodem do ulice Práce. Zabočte doprava k prodejně potravin LIDL. Za ním na křižovatce doleva směr na Nový most. Běžte po levém chodníku (v protisměru jedoucích vozidel). Přejděte řeku Labe a za ní sejděte po točitých schodech dolů.

 

Vlakem a MHD

Zastávka MHD se nachází hned u nádraží (na stejné straně ulice). Jeďte linkou č. 2, 8, nebo 9. Vystupte na zastávce Březová, vraťte se zpátky na křižovatku ulice Litoměřická. Přejděte přes ulici do ul. Rytířská. Na jejím konci jděte vpravo a pak už jen rovně asi 100 metrů.

 

Na kole z Hřenska

Po Labské stezce se dostanete přímo k našemu kempu. :) Dojeďte k Tyršovu mostu, ten přejeďte po levém chodníku s cyklostezkou na pravý břeh řeky Labe. Na jeho konci se dejte doleva dolů do ulice --- kolem Městské knihovny. Na parkovišti pod knihovnou doleva podjedete Tyršův most a pokračujete po Labské cyklostezce č. 2 po nábřeží. Projedete vpravo od Děčínského zámku, pokračujte stále rovně podél Labe a kolem zámeckého parku. Projedete pod železničním mostem a dostanete se až ke kamennému Staroměstskému mostu. Přejeďte přes něj a po 100 m již přijedete k plotu kempu. Zahněte doprava a dojeďte na recepci.

 

Na kole z Ústí nad Labem

Po Labské stezce se dostanete přímo k našemu kempu. :) V Děčíně stačí jen za dětským hřišťem a restaurací Kocanda pokračovat cca 200 m stále rovně. Tam už náš kemp a cyklostop uvidíte.

 

Autobusem z centra města

Linka č. 2, 8 a 9 : vystupte na zastávce Březová, vraťte se zpátky na křižovatku ulice Litoměřická. Přejděte přes ulici do ul. Rytířská. Na jejím konci jděte vpravo a pak už jen rovně asi 100 metrů.

 

Po Labi 

Kemp se nachází na pravé straně po toku řeky Labe. 50 m za silničním mostem je na břehu kamenná přistávací plocha. Jste přímo u kempu, který leží na plošině nad Vámi. Můžete vyjít nahoru a my Vám otevřeme vrátka v plotu. Anebo vyjdete po betonových schodech a ocitnete se před restaurací Kocanda. Jděte vlevo a vjezd do cyklostopu je 100 metrů před Vámi.

 

Od přístaviště výletních lodí:

Vydejte se po nábřeží proti proudu řeky. Po Labské cyklostezce projedete vpravo od Děčínského zámku, pokračujte stále rovně podél Labe a kolem zámeckého parku. Projdete pod železničním mostem a dostanete se až ke kamennému Staroměstskému mostu. Přejeďte přes něj a po 100 m již přijedete k plotu kempu. Zahněte doprava a dojďete na recepci.  

CYKLOSTOP
služby a zázemí nejen pro cyklisty
Služby +420 774 262 111recepce@kempdecin.cz